Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

nastkanasti
5464 3c42
nastkanasti
A w nocy 
kiedy nie śpię
przygryzam wargi
myślami potykając się
o twoją
Nieobecność
— Alicja Kochmańska
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
nastkanasti
To miasto to dopiero coś. Taki smog, że nawet nie widać tych wszystkich kretynów.
— uroki życia w dużym mieście, Vladimir Nabokov, "Lolita"
nastkanasti
(...)ludzie tak naprawdę mogą mieszkać tylko w innych ludziach, (...) depresja to nic innego, jak bezdomność, na depresję cierpią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać.
— Wojciech Kuczok "Senność"

December 28 2014

nastkanasti
Żałowała myszka żółwia,
że w skorupce siedział.
A on wylazł ze skorupy
i tak jej powiedział:
Stara kurwo, chuj ci w dupę!
I z powrotem wlazł w skorupę.
— z cyklu: poezja polska
Reposted fromkonik konik viaconsequence consequence
nastkanasti
6187 47bb
Reposted fromadejsza adejsza viamefir mefir
nastkanasti
Mam dla ciebie
Czajnik
Do parzenia herbaty
Taki zwyczajny
Porcelanowy
W banalne wzory
Ty przecież
Tak lubisz
Jasne i dobre wiersze
Przepić łykiem
Ciemnej herbaty
Gdy przyjdą
Listopady
— Adam Ziemianin "Prezent na jesień"
Reposted fromsfeter sfeter viabeeth beeth
nastkanasti
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viashakeme shakeme
1593 3d2c 500
Reposted fromTheIllogicalVulcan TheIllogicalVulcan viazabka zabka

December 27 2014

nastkanasti
4749 af8a
Reposted fromcalifornia-love california-love viazabka zabka
nastkanasti
4172 6785
Reposted fromClary Clary viazabka zabka

December 26 2014

nastkanasti
2246 31be 500
Reposted fromcoffeepleasure coffeepleasure viazabka zabka
0042 1dc0 500
nastkanasti
3656 3f9e 500
Reposted fromrol rol viabeeth beeth
nastkanasti
1094 f91e
Reposted frombutterbeer butterbeer viascianizm scianizm

December 24 2014

nastkanasti
5831 13a1
Stachura
Reposted fromoldstuff oldstuff viazabka zabka
nastkanasti

Ludzie w pociągach

Uwięzieni za długo
żeby stojąc
cierpliwie czekać
niby za krótko by zamienić słowo

Wspólne miejsce
można potraktować jako pretekst do rozmowy
(chyba, że każdy jest w myślach u siebie)
blisko
lecz niewystarczająco
bo szczęście jest pięć wagonów dalej
a w nich wiele niewłaściwych osób
(niektóre z nich zawracają z niewiadomych powodów)

Korytarze zastawione wspomnieniami
po których wlecze się milion
nieprzeżytych doświadczeń
w podobnych kształtem pudłach
i tak jak można się domyślić
ich zawartość znają tylko właściciele

Czasem ktoś przestraszony dźwiękiem gwizdka
odwraca głowę
w panice zabiera swoje rzeczy

Inni dopiero wsiadają
ponuro wymachują chusteczką
ze smutkiem w oczach
w stronę bliskich

Są też tacy
którzy dumnie prostując plecy
w odbiciu na szybie
widzą już kolejny rozdział

November 17 2013

nastkanasti
"Spierdalaj" - gwałtowna prośba o szybkie oddalenie się w nieustalonym kierunku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl